Com treballem

Amb projectes integrals

L’experiència ens diu que les estratègies realment transformadores són aquelles que incorporen totes les perspectives possibles de treball, que abasten tots els àmbits possibles d’intervenció, que aprofiten els coneixements de diverses disciplines i que preveuen una continuïtat en el temps i múltiples actuacions coordinades i complementàries al servei d’un mateix objectiu.

 

Amb qualitat

Les nostres accions es basen en metodologies rigoroses i contrastades en contextos diversos. A la dimensió teòrica hi sumem tècniques vivencials transformadores, i així impulsem processos integrals comunitaris. Tenim, per tant, una “caixa d’eines” àmplia i adaptable.

 

Innovant

Partim de la premissa que les diversitats són font de creativitat. Incorporem recursos innovadors i els apliquem amb creativitat per adaptar-los a cada context o necessitat concreta, per molt complexa que sigui.

 

Transversalment

Les nostres intervencions s’adapten a la perspectiva de qualsevol àmbit d’actuació de l’Administració pública (educació, joventut, cultura, salut, promoció econòmica, comerç…) i busquen explícitament tots els agents socials possibles (tercer sector, joves, gent gran, professionals i responsables d’administracions públiques, periodistes, creadors, comerciants, gestors culturals…).

D’una manera interdisciplinària

Incorporem tota mena de sabers i coneixements, propis de diferents disciplines professionals i científiques, i els posem al servei d’un mateix objectiu: el projecte intercultural.

 

Amb proximitat

No tenim un catàleg de productes, sinó de recursos i tècniques d’intervenció, perquè entenem que cada projecte s’ha d’adaptar al seu entorn i a les singularitats de les persones i col·lectius que hi estan implicats. Tots els projectes són a mida i construïts a partir del diàleg amb els seus responsables.

 

Aprofitant la diversitat

Som un col·lectiu de dones i homes diversos amb trajectòries vitals transculturals: la pluralitat i les múltiples identitats i experiències faciliten la nostra tasca quotidiana en el treball en la diversitat.

 

En formació i evolució continua

La interculturalitat no és un model tancat, sinó en evolució constant. Incorporem noves eines i coneixements d’una manera permanent i els incorporem als nostres projectes. Volem canviar a la mateixa velocitat que canvia el món.