Els nostres principis

1. Enfocament interculturalista

Desenvolupem projectes que fomenten la convivència ciutadana intercultural, entesa com un procés i com una finalitat alhora, basada en la igualtat, la diversitat i la interacció.

 

2. Igualtat i Equitat

Impulsem processos que promouen la igualtat d’oportunitats per a tothom i que combaten la discriminació i l’exclusió per raó d’origen o de gènere.

 

3. Diversitat

Entenem la diversitat com una oportunitat que cal aprofitar per enriquir-nos a nivell individual i col·lectiu.

 

4. Interacció

Estimulem el diàleg i el coneixement mutu. Cal que les persones es coneguin i reconeguin en la seva diversitat per buscar espais comuns i, així, cohesionar les comunitats.

5. Perspectiva de gènere

Entenem el gènere com una dimensió clau en la construcció de les identitats i en la configuració de les discriminacions. És un vector d’anàlisi transversal en l’enfocament que treballem, i l’apliquem tant en l’àmbit teòric com en l’execució pràctica de projectes.

 

6. Perspectiva decolonial

La realitat és un poliedre ple d’angles i de punts de vista, on la veritat és formada per diverses veritats que no s’anul·len, sinó que es complementen. Lluny d’universalismes i lluny també de relativismes culturals, creiem en la construcció horitzontal de narratives complexes que s’impliquin en la realitat sense imposar una manera única de veure-la i viure-la.

 

7. Interseccionalitat

En cada persona s’encreuen múltiples dimensions (gènere, orientació sexual, edat, classe social, origen cultural, territori…) que conformen la diversitat individual i col·lectiva. Així, per treballar eficaçment, cal fer-ho d’una manera integral, tenint en compte les diferents dimensions com a factor de privilegis i també de discriminacions.