Els nostres serveis

Els serveis del Col·lectiu i+ abasten qualsevol àmbit relacionat amb la promoció de la convivència intercultural i es poden aplicar en qualsevol realitat social, adaptant-se al context i les necessitats existents.

 

Podem assumir la totalitat d’un projecte, des de la formulació de la idea inicial, passant per la realització d’una diagnosi i el disseny del programa d’actuació, fins a l’execució i l’avaluació i la revisió finals. Però també podem assumir qualsevol part concreta d’aquest projecte o, fins i tot, accions puntuals emmarcades en un programa global més ampli.

Els nostres serveis s’adrecen tant a les administracions públiques com a organitzacions privades i del tercer sector. Oferim una especial atenció als ajuntaments, i ens adaptem a la perspectiva de qualsevol àrea municipal que hi estigui interessada (cultura, joventut, promoció econòmica, serveis socials, educació, etc.).

Agrupem el serveis en cinc grans àrees.

1. Planificació estratègica

2. Programes d’actuació

3. Comunicació

4. Consultoria

5. Formació