Programes d’actuació

Elaborem i executem projectes i programes d’actuació per respondre a realitats i necessitats concretes en qualsevol àmbit sectorial vinculat amb el foment de la interculturalitat. Tot i que podem generar projectes a partir de qualsevol situació específica sense referents previs, les propostes més habituals són les següents:

– programes d’actuació per a un territori específic
– foment de l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar
– promoció de la participació de persones d’origen divers en espais ciutadans
– activitats i tallers de sensibilització per a col·lectius concrets (infants, joves, gent gran, comunitat educativa, famílies…) amb eines innovadores (teatre, cocreació audiovisual, crítica mediàtica, exercicis vivencials i expressius, acció a l’espai públic, etc.)
– projectes antirumors i contra els estereotips i prejudicis
– sensibilització en la prevenció de la islamofòbia i islamofòbia de gènere
– creació d’espais de trobada i interacció positiva

– dinamització i facilitació de processos amb grups, col·lectius, xarxes i comunitats

– dinamització d’espais de debat amb metodologies de la democràcia profunda i el treball de processos

– programació i dinamització d’activitats culturals interculturals:

· programació d’agenda cultural
· taules de debat i reflexió
· exposicions
· tallers de creació (teatre, música, fotografia,
audiovisual…)

– projectes de comunicació inclusiva

– organització de jornades, seminaris i actes

– gestió d’equipaments i centres de recursos