Comunicació

L’àmbit comunicatiu és un terreny clau per desenvolupar programes d’actuació i sensibilització amb una incidència ciutadana real. Treballats des d’un enfocament inclusiu, els mitjans de comunicació, Internet, les xarxes socials i altres canals comunicatius poden esdevenir eines de transformació social.

 

Els nostres serveis permeten donar suport als agents comunicatius que vulguin incorporar a la seva tasca un enfocament inclusiu en termes de diversitat cultural i gènere.

 

En aquest sentit, oferim a les entitats i les administracions un servei de consultoria i formació per a un bon diagnòstic del pla de comunicació i l’optimització de les seves eines comunicatives. També, si s’escau, gestionem canals de comunicació i elaborem campanyes i productes comunicatius ad hoc per a objectius específics, com ara:

– diagnòstic i propostes de millora de plans, mitjans i canals de comunicació
– formació per a la incorporació de l’enfocament intercultural en la tasca comunicativa quotidiana
– dinamització de les xarxes socials amb criteris inclusius

– coordinació dels continguts de les plataformes web inclusives i amb enfocament intercultural
– disseny i gestió de campanyes i productes comunicatius
– projectes i campanyes de comunicació per a la promoció de la interculturalitat i comunicació inclusiva