Què som

Un grup de professionals compromès amb l’entorn i la comunitat que cooperen i comparteixen coneixements i experiència per impulsar i acompanyar projectes de foment de la interculturalitat. La igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el coneixement, la perspectiva decolonial i de gènere són les nostres eines, i la convivència intercultural el nostre horitzó.

 

Fa molts anys que desenvolupem la nostra activitat professional en camps complementaris i les nostres trajectòries s’han encreuat moltes vegades arreu de Catalunya, a l’Estat espanyol i a nivell internacional. Hem aplicat les nostres propostes en els camps de la construcció comunitària, la cohesió social i de les organitzacions, la solidaritat, la joventut, la salut, l’educació, l’art, la cultura i la comunicació, entre d’altres.

Des del coneixement i l’expertesa en cadascun dels nostres àmbits de treball, hem desenvolupat una filosofia compartida i hem elaborat i posat en pràctica metodologies basades en el treball comunitari. Ens trobem en un moment de maduració òptim per abordar la complexitat de la nostra activitat professional amb projectes integrals que incorporen diverses disciplines.

És per tot això que unim ara les respectives capacitats de treball, que sumen i es complementen, per oferir els nostres serveis a tota mena d’organitzatnitats un treball integral des de l’enfocament intercultural i la perspectiva de gènere.

Us motiva?