Consultoria

Acompanyem les administracions i entitats que vulguin incorporar l’enfocament interseccional en la seva pràctica quotidiana amb processos de sensibilització dels equips professionals, oferint pautes, eines i recursos de tota mena i recomanant actuacions i mesures concretes. La consultoria s’adapta a les necessitats de cada organització i busca la fórmula de treball que s’ajusti més bé a les seves peculiaritats. Pot anar des d’una proposta molt extensa, fent un estudi complet i una diagnosi de la situació real, de les problemàtiques, dèficits i potencialitats, fins a sessions d’acompanyament dialogat. N’esmentem algunes:

– eines antirumors i d’enfocament intercultural per al tercer sector i altres agents socials (entitats, periodistes, etc.)
– eines antirumors i d’enfocament intercultural per a l’administració pública per àrees (comerç, salut, educació, etc.)
– eines per a la prevenció de la LGBTIfòbia
– aplicació pràctica de la interseccionalitat de les diversitats (diversitat cultural, generacional, d’orientació sexual i d’identitat de gènere…) en la gestió de projectes públics
– enfocament intercultural aplicat a polítiques i programes culturals

– eines per al treball amb comunitats i col·lectius específics
– suport en el disseny de projectes amb perspectiva intercultural i de gènere
– gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu (dins les ampa/afas, l’escola o la família)
– apoderament del professorat i mestres en la gestió de la diversitat
– incorporació de normatives i lleis d’acollida i estrangeria als programes públics
– elaboració d’estudis i de diagnosis de la realitat
– elaboració de propostes d’actuació a partir del coneixement de la realitat obtingut