Els nostres serveis

Els serveis del Col·lectiu i+ abasten qualsevol àmbit relacionat amb la no-discriminació, la equitat i la justícia social, i es poden aplicar en qualsevol realitat social, adaptant-se al context i les necessitats existents.

 

Podem assumir la totalitat d’un projecte, des de la formulació de la idea inicial, passant per la realització d’una diagnosi i el disseny del programa d’actuació, fins a l’execució i l’avaluació i la revisió finals. També treballem qualsevol part concreta d’un projecte, o accions puntuals emmarcades en un programa global més ampli.

Els nostres serveis s’adrecen tant a les administracions públiques com a organitzacions privades i del tercer sector. Desenvolupem la nostra activitat per qualsevol àrea municipal (gènere, cultura, joventut, promoció econòmica, serveis socials, educació, etc.).

Agrupem el serveis en cinc grans àrees.

1. Planificació estratègica

2. Programes d’actuació

3. Comunicació

4. Consultoria

5. Formació