Formació

Elaborem i impartim cursos de formació en qualsevol nivell possible, tant per promoure el coneixement de l’enfocament ninterseccional en l’abordatge de les diversitats, a nivell general com per instruir professionals en l’ús de recursos, tècniques i metodologies. Mostrem tot seguit propostes formatives que centren l’ampli ventall de possibilitats:

– disseny de projectes amb perspectiva intercultural i interseccional
– cursos d’agents antirumors
– formació de formadors
– comunicació intercultural a les entitats
– incorporació de l’enfocament intercultural en els mitjans de comunicació
– comunicació inclusiva des de l’Administració pública
– eines antirumors i d’enfocament intercultural per a l’Administració pública per àrees (comerç, salut, educació, etc.), per al tercer sector i per a altres agents socials
– eines per combatre els estereotips vinculats a l’islam
– eines per a la prevenció de la LGBTIfòbia
– aplicació de la interseccionalitat de les diversitats (cultural, generacional, econòmica, d’orientació sexual i d’identitat de gènere…) en la pràctica professional

– dones, migracions i intervenció social: eines per a una pràctica política
– l’expressió artística com a eina de convivència intercultural
– eines per al treball amb comunitats i col·lectius específics
– formacions sobre col·lectius de l’Àfrica negra, l’Àfrica del Nord i el Pakistan, entre d’altres
– eines per al disseny i l’execució de projectes amb perspectiva intercultural i de gènere
– gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu (dins les ampa/afa, l’escola o la família)