Com treballem

Amb projectes integrals

L’experiència ens diu que les estratègies realment transformadores són aquelles que incorporen diferents perspectives de treball, que abasten àmbits d’intervenció complementaris, que aprofiten els coneixements de diverses disciplines i que preveuen una continuïtat en el temps i múltiples actuacions coordinades i complementàries al servei d’un mateix objectiu.

 

Amb qualitat

Les nostres accions es basen en metodologies rigoroses i contrastades en contextos diversos. A la dimensió teòrica hi sumem tècniques vivencials transformadores, i així impulsem processos integrals comunitaris. Tenim, per tant, una “caixa d’eines” àmplia i adaptable.

 

Innovant

Partim de la premissa que la nostra pròpia diversitat interna és font de creativitat. Incorporem recursos innovadors, des de diferents àmbits de sabers, i els apliquem amb creativitat per adaptar-los a cada context o necessitat concreta.

 

Transversalment

Les nostres intervencions s’adapten a la perspectiva de qualsevol àmbit d’actuació de l’administració pública (educació, joventut, gent gran, cultura, salut, promoció econòmica, comerç…) i busquen explícitament tots els agents socials possibles (tercer sector, joves, gent gran, professionals i responsables d’administracions públiques, periodistes, creadors, comerciants, gestors culturals…).

D’una manera interdisciplinària

Incorporem tota mena de sabers i coneixements, propis de diferents disciplines professionals i trajectòries vitals que ens atravessen.

 

Amb proximitat

No tenim un catàleg de productes, sinó de recursos i tècniques d’intervenció, perquè entenem que cada projecte s’ha d’adaptar al seu entorn i a les necessitats específiques de les persones i col·lectius que hi estan implicats. Tots els projectes són a mida i construïts a partir del diàleg.

 

Aprofitant la diversitat

Som un col·lectiu de persones diverses amb trajectòries vitals transculturals: la pluralitat i les múltiples identitats i experiències faciliten la nostra tasca quotidiana en el treball en la diversitat.

 

En formació i evolució continua

No adoptem un sol model tancat, sinó en evolució constant. Incorporem noves eines i coneixements d’una manera permanent i els incorporem als nostres projectes.