Els nostres principis

1. Enfocament interculturalista

Desenvolupem projectes que fomenten la convivència ciutadana intercultural, entesa com un procés i com una finalitat alhora, des d’una visió de justícia social.

 

2. Igualtat i Equitat

Impulsem processos que promouen la igualtat de drets i d’oportunitats ,i que combaten la discriminació i l’exclusió en diferents àmbits de forma combinada (racisme, masclisme, LGTBIfòbia, edatisme, etc.)

 

3. Diversitat

Entenem la diversitat com un fet inherent al nostre context social, des de diferents eixos i amb implicacions a nivell individual i col·lectiu.

 

4. Interacció

Estimulem el diàleg i el coneixement mutu, atenent a les desigualtats i asimetries socials, per construir comunitat i lluitar contra les discriminacions.

5. Perspectiva de gènere

Entenem el gènere com una dimensió clau en la construcció de les identitats i en la configuració de les discriminacions. És un vector d’anàlisi transversal en l’enfocament que treballem, i l’apliquem tant en l’àmbit teòric com en l’execució pràctica de projectes.

 

6. Perspectiva decolonial

La realitat és un poliedre ple d’angles i de punts de vista, on la veritat és formada per diverses veritats que no s’anul·len, sinó que es complementen. Lluny d’universalismes i lluny també de relativismes culturals, creiem en la construcció horitzontal de narratives complexes que s’impliquin en la realitat sense imposar una manera única de veure-la i viure-la.

 

7. Interseccionalitat

En cada persona s’encreuen múltiples dimensions (gènere, orientació sexual, edat, classe social, origen cultural, territori…) que conformen la diversitat individual i col·lectiva. Així, per treballar eficaçment, cal fer-ho d’una manera integral, tenint en compte les diferents dimensions com a factor de privilegis i també de discriminacions.