File_000
Foto: Referents fent una xerrada per promoure els estudis universitaris a l'IES Princep de Viana (Barcelona)

Joves Referents per promoure l’èxit educatiu

Jessica González. Centre d’Estudis Africans i interculturals

 

Des del Centre d’Estudis Africans i Interculturals tenim la convicció de que les escoles i instituts són espais on la interculturalitat s’hauria de donar de manera natural. Malgrat això, encara s’han de generar mecanismes expressament per tal de que la interculturalitat tingui lloc, visibilitat i afavoreixi als centres educatius i, sobre tot, als i les joves en els seus processos d’aprenentage.

El projecte “Diàleg amb referents culturalment diversos per la igualtat i l’èxit educatiu” sorgeix de la constatació, a través d’estudis realitzats per especialistes, de l’elevat índex de fracàs escolar entre el jovent de famílies d’origen migrant. Per fer front a aquesta problemàtica, el CEA va proposar una intervenció basada en el treball amb grups de joves de comunitats migrades que presenten alts índexs de fracàs escolar i amb joves de les mateixes comunitats que han tingut èxit escolar i/o professional, i que han actuat com a referents positius per als primers. Els objectius del projecte són:

-Canviar els estereotips negatius cap aquests joves i la imatge que tenen de si mateixos

-Apoderar als joves per millorar els seus resultats escolars

-Implicar als joves referents en la problemàtica d’altres joves de la seva comunitat i fomentar així l’estructura comunitària.

Aquest projecte es realitzava de manera voluntària des de l’inici del curs 2013-14 i s’ha continuat en el 2014-15. El treball s’ha realitzat en un institut de la Barceloneta amb joves d’origen pakistanès, marroquí i llatinoamericà. Els i les joves referents han donat també suport als professors del centre en les reunions de pares i mares, traduint butlletins i altres activitats del centre. La valoració per part del professorat de l’institut i dels joves ha estat molt positiva. Esperem continuar desenvolupant projectes que promoguin aquest tipus d’interacció positiva que porti a l’èxit educatiu a joves diversos de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Cap comentaris

Envia un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.